Raziskave in razvoj

Potrebe in zahteve trga ter razvoj kmetijske in lesne panoge so nas vodile do odločitve, da v podjetju formalno organiziramo skupino, ki bo izvajala raziskovalno in razvojno dejavnost.

Raziskovalna skupina dejavnost opravljala na naslednjih področjih:

  • KMETIJSTVO – KRMA ZA ŽIVALI
    Na področju kmetijstva so raziskovalno razvojne aktivnosti usmerjene v razvoj novega produkta – ekološko mlete slame za prehrano živali.
  • LESNA BIOMASA
    Na področju lesne biomase so raziskovalno razvojne aktivnosti usmerjene v nove in izboljšanje obstoječih produktov iz lesne biomase.
  • VAROVANJE OKOLJA – ODPADNA AGRO BIOMASA
    Na področju varovanja okolja so raziskovalno razvojne aktivnosti usmerjene v razvoj toplotno in zvočno izolacijskega granulata iz odpadne biomase
  • MODELIRANJE PROCESOV IN NOVA TRŽNO KOMUNIKACIJSKA ORODJA