Drva

NAROČILA DRV: 041 269 710


 

DRVA RAZSUTO:          

1 nasuti meter (1 m3 drv razsuto ≈ 0,75 zloženega metra)

Dolžina drv: 25, 33 ali 45 cm.

MOŽNOST DOSTAVE

 

DRVA NA PALETI (1,9 nasutega metra):

Dolžina drv 25 cm ali 33 cm.

MOŽNOST DOSTAVE


 

Les kot obnovljivi vir energije ima pomembno vlogi pri ogrevanju stavb. Po podatku statističnega urada se v Sloveniji z lesnimi gorivi ogreva približno 300.000 gospodinjstev (večinoma na ruralnih območjih), od česar si svoja drva pripravlja približno tretjina gospodinjstev. Zraven gospodinjstev se v zadnjem času povečuje delež daljinskih ogrevalnih sistemov ter večjih sistemov v javni zgradbah ter industrijskih objektih.

Drva kot energent zaradi ugodnih pogojev v Sloveniji čedalje bolj pridobivajo na veljavi. Slovenija je ena izmed najbolj gozdnatih držav v Evropi. Delež gozda in gozdnih površin v Sloveniji zavzema 65% kopne površine, kar Slovenijo uvršča takoj za Finsko in Švedsko kot tretjo najbolj gozdnato državo v Evropi.

Prednost lesa in lesne biomase pred fosilnimi gorivi je v CO2 nevtralnosti. Les je kot vir energije CO2 nevtralen saj se CO2, ki se sprošča ob kurjenju na drugi strani preko rasti gozda ponovno akumulira v lesni masi. Prav tako je smiselno lesno biomaso, ki bi v nasprotnem primeru trohnela v gozdu ter v ozračje spuščala CO2, uporabiti v energetske namene, saj je končna bilanca CO2 v obeh primerih enaka.

Med domačimi vrstami lesa je za kurjavo najbolj primerna bukev in gaber med listavci ter smreka med iglavci.

V podjetju KGS Krajnc ponujamo izključno slovenska bukova drva. Drva izhajajo iz trajnostnega ravnanja z gozdovi v Sloveniji in so tako iz ekološkega kot iz ekonomskega vidika optimalna izbira v primerjavi s fosilnimi gorivi.

Proizvajamo drva dolžine 25cm, 33cm ter 45 cm. Pri čemer so drva manjših dimenzij primerna predvsem za manjše kurilne naprave. Drva dolžine 33 cm so primerna za večino domačih kurilnih naprav. Drva večjih dolžin pa so primerna za večje, industrijske ogrevalne naprave.

Razlogi za uporabo lesa:

  • Domač energent,
  • CO2 nevtralnost,
  • nižja cena v primerjavi s fosilnimi gorivi,
  • obnovljiv vir energije.